АЛАШ ЖЫЛНАМАСЫ. Құрастырушы Берік Уэли: - Алматы, 2020.-120 б.

 «Алаш жылнамасы» - Қазақ ренессансының шежіресі. Бұл кітапқа Алаш қозғалысының тарихына байланысты маңызды даталар мүмкіндігінше толық жинақталды. Кітап шартты түрде бірнеше тарауға бөлініп, Алаштың басталуынан ақталуына дейінгі кезең қамтылды.

Жинақ көпшілік оқырманға арналған.