Қазақстан . Өзбекстан халқының емлекеттік тарихындағы ролі.