Бейсенбекова Н.А. Нығмет Нұрмақов — тарихи тұлға: деректік жэне тарихнамалық талдау: моногр. / Н.А. Бейсенбекова, Г.М. Смағұлова, Л.К. Шотбакова. - Қарағанды: «Таис» баспаханасы, 2020 ж. - 213 б.

 

Н. Нұрмақовтың 125 жылдығына және тәуелсіз Қазақстанның 30 жылдығының қарсаңында жазылған осы монографияда тұлғаның өмірі мен қызметі дерекнамалық және тарихнамалық талдаулар негізінде жазылған.

Монография тұлғатану мәселелеріне қызығушылық танытатын көпшілік оқырмандарға арналған.