О.Жұбаева. XX ғасыр басындағы қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. 2- кітап.