Жылкыбаева Ш. Көк Бөрінің көзі,1 том: Жапон аңыздары мен мифтерімен өрілген көркем публицистика./

 

Бұл кітапқа Хирошимадағы Жапония-Еуразия ұйымының, Жапония фольклортанушылар ассоциациясының, Еуразия Жазушылар Одағының мүшесі, жапонтанушы, аудармашы Шарафат Жылқыбаеваның Күншығыс елін әр қырынан көрсететін танымдық, публицистикалық, мақалалары еніп отыр.